Schoorsteen renovatie

CONTACT

SCHOORSTEEN RENOVATIE

Schoorsteenrenovatie is een specialisme op zich, niet alleen door het werken op hoogte en de lastige bereikbaarheid, maar ook door de hoge kwaliteitseisen waaraan deze renovatie moet voldoen. Bij Dakcoating Helmond bent u voor zowel een nieuwe schoorsteen als schoorsteenrenovatie aan het juiste adres.

Door grote temperatuur verschillen ,atmosferische en organische vervuiling hebben schoorstenen in Nederland veel te verduren. Door de vervuiling verzanden de voegen en kan het metselwerk loskomen te zitten en zelfs naar beneden komen. Loszittend of slecht voegwerk kan lekkage veroorzaken die lange tijd onopgemerkt blijft. Zo een lekkage kan ernstige schade berokkenen aan het dakbeschot en houtwerk. Reparaties hieraan zijn veelal duur en ingrijpend. Laat daarom uw schoorsteen tijdig inspecteren.

 

AANDACHTSPUNTEN SCHOORSTEEN INSPECTIE

• Voegen die loszitten of beschadigd zijn
• Loszittende stenen of scheuren in het metselwerk
• Voetlood en/of loden loketten die zijn ingescheurd of los geraakt uit de voegen
• Scheuren in de gecementeerde bovenplaat
• Ondeugdelijke schoorsteenkappen en kapotte grespotten